Möjlighet att undvika körkortsåterkallelse?

Hej,

Tidigare i år blev jag stoppad för rutinkontroll när jag körde bil, då polisen hade misstankar om droger på mig följde jag med till sjukhuset för att lämna blodprov och därefter till arresten för att lämna urinprov. Jag fick sedan tillbaka mitt körkort och har kört på det tills jag nyligen, två månader efter att jag testats, fick ett brev hem från polisen med dom om böter på 7500 kronor samt 800 kronor till brottsofferfonden.

Jag använder idag ingen narkotika. Nu är jag orolig för att även mitt körkort kommer att dras in då detta skulle innebära att jag inte kan få det jobb jag sökt som kräver körkort. Finns det någonting jag kan göra för att påverka beslutet om spärrtid?

Hej och tack för din fråga,

Körkortsåterkallelse regleras i körkortslagen, i 5 kap. 3 § återges i vilka fall ett körkort skall återkallas. Rattfylleri, som är en av orsakerna till att ett körkort skall återkallas, innefattar enligt lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott även påverkan av narkotika. 9 § körkortslagen öppnar upp för att en varning i somliga fall kan ersätta en körkortsåterkallelse, vid återkallelse till följd av rattfylleri gäller detta dock endast om föraren varit påverkad av alkohol och värdena understigit 0,5 promille i blodet alternativt 0,25 milligram per liter i utandningsluften.

Enligt 5 kap. 6 § körkortslagen skall spärrtiden (den tid körkortet dras in) bestämmas till lägst 1 månad och högst 3 år. Vid återkallelse som föranletts av ett grovt brott är 12 månader lägsta spärrtid. Enligt praxis (RÅ 2008:12) har 12 månader setts som en rimlig spärrtid om det inte framkommit omständigheter som talar för en kortare spärrtid, att för sitt arbete vara i behov av körkort ansågs inte vara en sådan omständighet.

Efter ansökan finns möjlighet att istället för körkortsåterkallelse förena körkortstillståndet med villkor om alkolås, denna möjlighet gäller dock inte om personen ifråga brukar narkotika, 5 kap. 17 & 19 §§.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.