Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Möjligheter att få ensam vårdnad och reglera umgänget

Hej!

Jag har en dotter på 1,5 år. Jag och hennes pappa har gemensam vårdnad. Vi separerade för ca ett år sedan och dottern bor på heltid hos mig sedan dess och träffar sällan pappan. Jag ordnar allt som har med dottern att göra och pappan kommer och går som han vill. Pappan har inget ordnat boende och jag har svårt att lita på vad han säger. Pappan träffar dottern i max 2-3 timmar åt gången och då oftast utomhus. Jag har också fått reda på att han kör bil utan körkort och att dottern då varit med.

Vi har gått på samtal hos familjerätten utan några resultat. Jag kan inte planera min vardag och jag har ångest för att han kanske gör något tokigt när han har umgänge med dottern. Jag har bevis på olika konstigheter som hittills har hänt under umgängena och personer som kan berätta hur frånvarande han i övrigt har varit i hennes liv.

Jag undrar vilka möjligheter jag har att vinna framgång i en rättstvist med honom?

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni i nuläget har gemensam vårdnad och barnet har sitt stadigvarande boende hos dig med ett oreglerat begränsat umgänge med pappan antar vi att du efterfrågar dina möjligheter att få ensam vårdnad och att reglera barnets umgänge med pappan. I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara det som är avgörande.

Huvudregeln är att det bästa för barnet är att ha två vårdnadshavare. För att en förälder ska anförtros ensam vårdnad krävs i regel att det finns en risk att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa alternativt att föräldrarna inte kan samarbeta kring frågor som rör barnet.

Angående umgänge är huvudregeln att barnet har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Om barnet har behov av det får tingsrätten besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (s.k. umgängesstöd). Några exempel på när umgängesstöd kan vara lämpligt är om det kan antas bli konfliktfyllda konfrontationer mellan föräldrarna vid överlämningar, om barnet känner oro över umgänget eller om umgängesförälderns omsorgsförmåga i något avseende är bristande.

Om ni har försökt att nå en samförståndslösning i familjerätten utan att nå någon framgång är nästa steg att ansöka om stämning hos tingsrätten. Vi rekommenderar då att ni kontaktar ett juridiskt ombud som hjälper er med processen.

Vi erbjuder ett kostnadsfritt inledande möte där vi tittar närmare på omständigheterna i just din situation.

Med vänliga hälsningar

Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online