Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Mot vem ska skadeståndsanspråket riktas?

Hej,

Min son var i somras med som passagerare i en båtkollision. Polisutredningen visar att föraren av båten som min son färdades i var vållande. Eftersom föraren är underårig lades utredningen ned. Båten de färdades i var lånad men är försäkrad med tillhörande ansvarsförsäkring som gäller även för den som lånar båten. När vi nu ska ställa skadeståndskrav för de personskador som uppkom, ska vi då göra detta mot försäkringstagaren (ägaren av båten) eller mot den underårige föraren?

Hej och tack för din fråga,

Ett skadeståndsanspråk bör ställas gentemot föraren av båten, eftersom det verkar som att ägaren har en ansvarsförsäkring som även täcker den som lånar båten.

Enligt skadeståndslagen, 2 kap. 1 §, ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada, ersätta skadan.

Enligt 2 kap. 4 §, ska en person under 18 år som orsakat skada på det sätt som nämns i 2 kap. 1 § ersätta skadan i den mån det är skäligt. I den bedömningen påverkar ålder och utveckling, ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

 

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online