När anses vård enligt LVU påbörjad angående jourhem?

Hej,

I all information jag hittar angående LVU står det att vården anses inledd när den unge har placerats i ett familjehem eller ett HVB. Vad gäller angående jourhem, anses vården påbörjad när barnet placeras där före avgörande dom? Om en jourhemsvistelse är inledd sedan några månader tillbaka när domen fastställs, måste placeringen då övergå till en familjehemsplacering inom en månad för att domen inte ska upphöra att gälla?

Hej och tack för din fråga.

Enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), anses vården påbörjad när den unge på grund av beslut om omedelbart omhändertagande eller vård placerats utanför sitt hem, 10 § LVU.

Utgångspunkten är att jourhem är tilltänkta för tillfälliga placeringar. Enligt 6 kap 6 § socialtjänstlagen (SoL) framgår att om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas högst två månader i ett jourhem efter socialnämndens utredning enligt 11 kap 2 § SoL om ingripande till barnets skydd eller stöd avslutats. Ett överskridande är allvarligt, men får inte den direkta betydelsen att en dom om vård upphör att gälla.

Huvudregeln är att vården ska upphöra när den inte längre behövs, 21 § LVU. Socialnämnden ska överväga detta minst en gång var sjätte månad, 13 § LVU. Som vårdnadshavare har man även möjlighet att begära att vården ska omprövas genom en s k hemtagningsbegäran.

Är man inte nöjd med socialtjänstens handläggning går det vända sig till IVO, som sköter kontrollen av socialtjänstens verksamhet. Det är även möjligt att vända sig till JO, vars uppgift är att granska om statliga och kommunala myndigheter följer lagar och förordningar.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.