När har man som misstänkt rätt till en försvarare?

Hej,

Min kompis är misstänkt för brott. Hon har diagnoser som gör det väldigt svårt för henne att prata inför folk och hon bryter väldigt lätt ihop. Har hon rätt till en försvarare?

Hej och tack för din fråga,

Som misstänkt har man alltid rätt att biträdas av en försvarare men inte alltid rätt till en offentlig försvarare enligt 21 kap. 3 § Rättegångsbalken (RB). En offentlig försvarare kan staten helt eller delvis stå kostnaden för medan man själv står för kostnaden för privat försvarare.
Enligt 21 kap. 3 a § RB har man rätt till en offentlig försvarare om man begär det och man antingen är anhållen eller häktad, alternativt om det är fråga om ett brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än sex månaders fängelse. Vidare har den misstänkte även rätt till offentlig försvarare om denne exempelvis är i behov av det med hänsyn till utredningen av brottet, om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller om det råder tveksamheter gällande vilken påföljd som ska väljas.

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.