fbpx

När har man som misstänkt rätt till en försvarare?

Hej,

Min kompis är misstänkt för brott. Hon har diagnoser som gör det väldigt svårt för henne att prata inför folk och hon bryter väldigt lätt ihop. Har hon rätt till en försvarare?

Hej och tack för din fråga,

Som misstänkt har man alltid rätt att biträdas av en försvarare men inte alltid rätt till en offentlig försvarare enligt 21 kap. 3 § Rättegångsbalken (RB). En offentlig försvarare kan staten helt eller delvis stå kostnaden för medan man själv står för kostnaden för privat försvarare.
Enligt 21 kap. 3 a § RB har man rätt till en offentlig försvarare om man begär det och man antingen är anhållen eller häktad, alternativt om det är fråga om ett brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än sex månaders fängelse. Vidare har den misstänkte även rätt till offentlig försvarare om denne exempelvis är i behov av det med hänsyn till utredningen av brottet, om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller om det råder tveksamheter gällande vilken påföljd som ska väljas.

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas