När kan jag ansöka om medborgarskap när jag är gift med en svensk meborgare?

Hej!

Jag har tillfälligt uppehållstillstånd till september 2021. Jag har bott i Sverige i nästan 5 år och är sedan november 2018 gift med en svensk medborgare. Vi har bott tillsammans sedan vi gifte oss. Vi undrar om jag kan ansöka om medborgarskap nu eftersom jag uppfyller 3+2 regeln?

Hej och tack för din fråga,

Du kan ansöka om medborgarskap nu. Från vad du har berättat verkar det som att du uppfyller villkoren, dvs. att du har haft din hemvist i Sverige sedan 3 år, att du sedan 2 är gift med en svensk medborgare, och att ni har bott tillsammans de senaste 2 åren. När du ansöker om medborgarskap kommer Migrationsverket även bedöma hur bra du har anpassat dig till det svenska samhället. Det kan därför vara bra att tänka på att du även kan behöva visa vilka svenskkunskaper du har och om du kan försörja dig.

För att en person över 18 år ska kunna bli svensk medborgare måste hen styrka sin identitet, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige och ha hemvist i Sverige sedan 5 år. Hemvisttiden ska i princip vara obruten. Sedvanliga semesterresor, kortare släktbesök eller liknande avbryter inte hemvisten i Sverige. Hemvisten är inte heller bruten om inte personen bosätter sig i ett annat land så att hen får sin hemvist där istället. När man beräknar tiden för hemvist ska man ta hänsyn till personens avsikt, dvs. om hen har för avsikt att bosätta sig stadigvarande i Sverige.

Personen ska även ha haft och förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Med hederligt levnadssätt avses framförallt att personen inte ska ha ägnat sig åt kriminalitet. En person som har bedömts som flykting behöver ha haft hemvist i Sverige sedan 4 år. En nordisk medborgare behöver ha haft sin hemvist i Sverige sedan 2 år och behöver inte ha permanent uppehållstillstånd.[1]

Huvudregeln är alltså att personen ska ha permanent uppehållstillstånd samt ha haft hemvist i Sverige sedan 5 år, från dagen då hen ansökte om uppehållstillstånd för bosättning. Från denna huvudregel undantas dock den som är gift med en svensk medborgare.[2] Enligt praxis från Migrationsöverdomstolen ska en person som är gift med en svensk medborgare ha haft hemvist i Sverige sedan 3 år och ha varit gift med den svenska medborgaren i minst 2 år samt ha bott tillsammans med sin make de senaste två åren.[3] Den svenska medborgaren ska även ha haft sitt medborgarskap under de senaste två åren.

Utöver dessa krav bedömer Migrationsverket om personen ha anpassat sig väl till det svenska samhället. Omständigheter som då kan beaktas är äktenskapets längd, personens svenskkunskaper och förmågan att försörja sig.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 11 § och 20 § första stycket lag (2001:82) om svenskt medborgarskap (MedbL).
[2] 12 § MedbL.
[3] MIG 2007:28.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.