När och hur skall vittnen närvara för att ett testamente skall vara giltigt?

Hej,

När och hur skall vittnen närvara för att ett testamente skall vara giltigt?

Hej och tack för din fråga,

Två vittnen ska närvara samtidigt när testatorn skriver under testamentet. Vittnena ska även bevittna testamentet, dvs. underteckna det, vid samma tillfälle som testatorn skriver under testamentet.

För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara skriftligt. Två vittnen ska vara med när testatorn undertecknar testamentet och de ska veta om att det är ett testamente som de bevittnar. Däremot behöver vittnena inte känna till vad som står i testamentet.[1] Vittnena ska i anslutning till att testatorn skriver under testamentet, skriva under att de har bevittnat detta. De måste inte underteckna bevittnandet vid exakt samma tillfälle som testatorn, men för att inte riskera att testamentet blir ogiltigt är det lämpligt att vittnena undertecknar det vid samma tillfälle som testatorn.[2] De ska även skriva ner sina yrken och hemvister.[3]

De som är vittnen får inte vara gifta eller sambo med testatorn. De får inte heller vara syskon eller släkt i rakt upp- eller nedstigande led eller i svågerlag med testatorn. Testatorns barn, barnbarn, föräldrar etc. får alltså inte vara vittnen. En svåger eller svägerska är dock inte jävig, och får därför vara vittnen. Man får inte heller vara vittne om testatorn testamenterar sin kvarlåtenskap till en själv eller till någon som man är make eller sambo med. Eller som man är syskon eller släkt med i rakt upp eller nedstigande led.[4]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).
[2] Se NJA 1994 s. 145.
[3] 10 kap. 2 § ÄB.
[4] 10 kap. 4 § ÄB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.