Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

När tas låneskulden upp i bodelningen?

Hej,

Det gäller bodelning vid skilsmässa. Jag har uppfattat att det är värdering av bostadsrätt i närhet till bodelningstillfället som gäller. Men om min exman äger och har betalt lån på den, är det då vid brytdagen eller bodelningstillfället som låneskulden tas upp
i bodelningen? Bodelning har pågått i 17 månader.

Tacksam för svar

Hej och tack för din fråga!

Du har rätt i att värderingen av bostaden ska ske i så nära anslutning till bodelningen som möjlig. Värdering ska därför ske när boet är utrett. Från värdet på fastigheter ska det göras en reducering med beräknas skatt för en eventuell framtida försäljning.

 

Angående låneskulden stadgas i  9 kap. 2 § Äktenskapsbalken att bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Den kritiska tidpunkten infaller således den dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten (brytdagen). Vid brytdagen uppkommer enligt 9 kap. 3 § Äktenskapsbalken ett redovisningsansvar för de tillgångar och skulder som skall ingå i bodelningen, och syftet med det är främst att undvika att en make för ut egendom ut boet för att på något sätt missgynna den andre maken. Att en make efter brytdagen betalar en skuld som denne haft innan den kritiska tidpunkten är ett exempel på en handling som kan vara otillåten. Således ska låneskulden tas upp på brytdagen.

Enligt 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken framgår att giftorättsgods ska ingå i bodelning och enligt 11 kap 2 § Äktenskapsbalken ska makarnas andelar i boet avräknas från en makarnas giftorättsgods så att de täcker de skulder som makarna hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Enligt 11 kap. 3 § Äktenskapsbalken ska sedan det återstående värdet som finns kvar efter skulderna är avdragna läggas samman och värdet ska delas mellan makarna.

Svaret på din fundering är således att det är skuldens värde vid den kritiska tidpunkten som tas upp i bodelningen.

Om du vill ha mer hjälp med bodelningen får du gärna kontakta oss för att boka en inledande kostnadsfri rådgivning.

Med vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co Advokatbyrå

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online