Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Olika insats i bostad, hur delar vi vid bodelning?

Hej,
Bra hemsida!

Min fråga gäller bodelning.
Vi har betalt olika mycket på vår gemensamma bostadsrätt som nu skall delas vid bodelning. Ena parten har betalat 25% av insats, räntor på lån, amorteringar samt avgift och den andra parten följaktligen 75%. Men det saknas särskilt avtal kring detta vilket gör att den delas 50-50 enligt sambolagen har vi antagit. Men hur hanterar man den kapitalvinst/kapitalförlust som uppstår vid delningen och som specifikt hänger samman med att vi betalat olika mycket? Skall den deklareras på inkomstdeklaration, hanteras vid bodelningen eller hur gör man? Känns viktigt att göra rätt för oss samt tillse att ingen drabbas av en oväntad restskatt eller vise versa.

Hej Peter,

Vad roligt att du gillar vår hemsida, och tack för att du vänt dig till Advokatbyrå Zeijersborger & Co. med din fråga.

För att kunna besvara din fråga måste jag först veta huruvida du och motparten varit gifta eller sambos innan dess att ni gick isär. Mot bakgrund av din fråga uppfattar jag det som att du och motparten varit sambos innan uppbrottet, därmed tillämpas sambolagens regler i ert fall. I en sambobodelning ingår endast parternas gemensama bostad och bohag, om inte annat avtalats. Sambobodelning ska påkallas senast ett år efter samboförhållandets slut, därefter är talan preskriberad.

Jag uppfattar att du och motparten köpt bostadsrätten för gemensamt bruk men med olika insats. Huvudregeln är att ni delar lika på eventuell vinst eller förlust. Det råder dock avtalsfrihet, vilket betyder att ni kan avtala om att dela upp vinsten eller förlusten på annat sätt, exempelvis i proportion till den respektive instats ni gick in med i bostadsrätten. Om du ensamt, eller tillsamans med motparten, vill ha hjälp med bodelningen är ni varmt välkomna att boka ett inledande möte för att se vad vi kan hjälpa er med.

För det fall ni avslutat bodelningen och kommit överrens, är det en bra idé att skriva ett bodelningsavtal som specifierar vad ni kommit överrens om. Det gör man för att undvika att någon av parterna riktar anspråk mot den andra parten i efterhand. Vi på Advokatbyrå Zeijersborger & Co. har lång erfarenhet av att skriva bodelningsavtal och hjälper er gärna med den processen. Välkommen in på ett inledande möte!

 

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online