När är det jäv? När preskriberas brottsmål?

Hej,

Fråga nr. 1: Jag hjälper en person som blivit överkörd av en lastbil på ett övergångsställe. Hon har haft tre juridiska ombud som inte fullgjort sina uppdrag. Hon har nu ett fjärde som ska vara behjälplig med ärendet i Trafikskadenämnden. Jag har nu fått indikationer på att ombudet tidigare arbetat på det berörda försäkringsbolaget. Om så är fallet, betraktas inte detta som jäv?

Fråga nr. 2: Åklagaren valde att inte väcka åtal mot lastbilschauffören, trots att han körde över personen på ett övergångsställe och det finns vittnesmål om detta. Jag kan, när jag nyligen satt mig in i detta ärende, konstatera att det även finns brister i polisutredningen. Överkörningen skedde sensommaren år 2012, är det för sent att överklaga, öppna upp utredningen på nytt och begära skadestånd?

Hej och tack för din fråga,

Att det juridiska ombudet tidigare har arbetat på det berörda försäkringsbolaget kan ge upphov till en intressekonflikt, men behöver inte nödvändigtvis göra detta. Huruvida det föreligger en intressekonflikt i den för fallet aktuella personens fall kan jag tyvärr, utifrån de uppgifter du har lämnat, inte svara på.

Är det juridiska ombudet i personens fall advokat, måste hen följa så kallad god advokatsed, som finns nedtecknad i advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. Advokater har i enlighet med dessa regler inför varje uppdrag en skyldighet att pröva om någon intressekonflikt föreligger som utgör hinder för att anta uppdraget. Skulle en intressekonflikt uppdagas, får uppdraget inte antas.

Juridiska ombud som inte är advokater är inte skyldiga att följa advokatsamfundets vägledande regler. Byråer har dock ofta egna policies rörande intressekonflikter som anställda måste förhålla sig till.

Rörande åklagarens beslut att inte väcka åtal, gäller att utredningen kan tas upp på nytt om det kommer fram nya uppgifter om brottet. Rätten att åtala kan dock gå förlorad med hänvisning till att de flesta brott preskriberas efter att en viss tid har förflutit sen gärning begicks. Preskriptionstiderna är för närvarande 2, 5, 10, 15 eller 25 år beroende på hur allvarligt brottet som begåtts är. De allvarligaste brotten, som t.ex. mord, preskriberas aldrig.

Huruvida utredningen fortfarande kan tas upp i den aktuella personens fall beror således på vilket/vilka brott som förekommit i utredningen, och vilken preskriptionstid som gäller för dessa.

Då jag inte vet eller har tillräckligt mycket uppgifter för att kunna bedöma vilka brott det kan röra sig om, kan jag tyvärr inte uttala mig om huruvida det nu skulle vara för sent att återuppta utredningen om nya uppgifter skulle komma fram.

Är personen du hjälper missnöjd med åklagarens beslut att inte väcka åtal, har hon möjlighet att begära en sk överprövning av beslutet. En begäran om överprövning bör lämpligen vara skriftlig och skickas till den lokala åklagarkammaren där beslutet om att inte väcka åtal fattades. Det finns ingen bestämd tid inom vilken en begäran om överprövning ska ske, men om lång tid har förflutit från att beslutet att inte väcka åtal togs, kan detta medföra att att ärendet inte prövas i sak.

Gällande ersättning, gäller att personen du hjälper i första hand har att vända sig till sitt försäkringsbolag. Om försäkringen inte skulle täcka, kan hon vända sig till Brottsoffermyndigheten som ersätter skador i vissa fall.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.