Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Överens om allt förutom hunden, vad ska jag göra?

Hej,

Jag och mitt ex ligger i skilsmässa och den är nästan klar. Vi är överens om allt utom vem som ska ha hunden, som har bott kvar hos mitt ex sex månader för att exet inte ville vara ensam. Nu ser jag att hunden mår dåligt men exet vägrar släppa hunden och säger att det är hans eftersom jag flyttade och inte brydde mej? Vad kan jag göra?

Hej och tack för din fråga. I juridisk mening är en hund att jämställa med en sak och den som är rättmätig ägare har enligt huvudregeln rätt att tillskiftas hunden i bodelningen. Om det är du som står på köpeavtalet så har du alltså rätt att få hunden. Dock ska den andra parten kompenseras ekonomiskt i bodelningen. Kan ni inte ensas i bodelningen har ni möjlighet att ansöka om att det ska utses en bodelningsförrättare som kan tvångsskifta ert bo. Men då ni nästan är överens kan det tyckas drastiskt och bodelningsförrättarens kostnader kommer troligen vida övergå hundens värde.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online