På vilka grunder kan de ta mina barn?

Hej,

Jag har 9 barn, socialnämnden har tidigare utrett huruvida jag brister i min föräldraroll men de har inte funnit något som tyder på det. Jag är livrädd att förlora mina barn, på vilka grunder kan de tas ifrån mig?

Hej och tack för din fråga,

Socialnämnden kan tvångsomhänderta barn om det föreligger en påtaglig risk för barnens hälsa eller utveckling, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Man talar om två huvudfall då omhändertagande enligt LVU kan bli tillämpligt, miljöfall och beteendefall. Miljöfall är då det föreligger exempelvis omsorgsbrister i hemmiljön såsom fysisk eller psykisk misshandel. Beteendefallen är då barnets agerande innebär att barnet själv utsätter sig för en påtaglig risk genom missbruk, brottslighet eller annat socialt nedbrytande beteende. Föreligger det inte en påtaglig risk finns inte någon grund för tvångsåtgärder. Vidare är utgångspunkten att möjligheten till frivilliga åtgärder ska vara uttömda innan tvång kan eller ska användas.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas