Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

På vilka grunder kan de ta mina barn?

Hej,

Jag har 9 barn, socialnämnden har tidigare utrett huruvida jag brister i min föräldraroll men de har inte funnit något som tyder på det. Jag är livrädd att förlora mina barn, på vilka grunder kan de tas ifrån mig?

Hej och tack för din fråga,

Socialnämnden kan tvångsomhänderta barn om det föreligger en påtaglig risk för barnens hälsa eller utveckling, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Man talar om två huvudfall då omhändertagande enligt LVU kan bli tillämpligt, miljöfall och beteendefall. Miljöfall är då det föreligger exempelvis omsorgsbrister i hemmiljön såsom fysisk eller psykisk misshandel. Beteendefallen är då barnets agerande innebär att barnet själv utsätter sig för en påtaglig risk genom missbruk, brottslighet eller annat socialt nedbrytande beteende. Föreligger det inte en påtaglig risk finns inte någon grund för tvångsåtgärder. Vidare är utgångspunkten att möjligheten till frivilliga åtgärder ska vara uttömda innan tvång kan eller ska användas.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online