fbpx

Påverkar det bodelningen om bara en person betalat bostadslånet?

Hej,

Min fru och jag ämnar gå skilda vägar. Tillsammans äger vi en bostadsrätt 50% var. Vi står båda på lånet men det är bara min fru som betalat för det, både ränta och amortering. Hur gör vi med detta? Får hon en större del av pengarna från bostadsrätten eftersom hon har betalat allt?

Hej och tack för din fråga,

Eftersom bostadsrätten utgör giftorättsgods har du vid en bodelning rätt till hälften av den, trots att din fru betalat mer av utgifterna.

När ett äktenskap upplöses ska i regel en bodelning göras.[1] I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods och värdet av giftorättsgodset.[2] Giftorättsgods är all egendom som makarna äger, både gemensamt och var för sig, så länge det inte har gjorts till enskild egendom genom exempelvis arv, äktenskapsförord eller gåvobrev.[3] Vid bodelningen läggs båda makarnas giftorättsgods ihop, efter att var och en av deras skulder dragits av från deras del av giftorättsgodset. Efter hopslagningen delas värdet av giftorättsgodset lika mellan makarna.[4]

Det finns alltså inte några regler som tar hänsyn till vem som betalat för lånet. I ert fall kommer vardera makes andel av bostadsrätten tas upp som en tillgång för denne. Därefter dras vardera makes del av lånet av från dennes tillgångar. Det som återstår av varderas makes tillgångar efter att dennes skulder dragits av läggs sedan ihop och detta totala belopp dela mellan er.

Reglerna om bodelning är däremot inte tvingande. Om ni är överens kan ni därför komma fram till en annan lösning än den som framgår enligt lag.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)
[2] 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB
[3] 7 kap. 1-2 § § ÄktB
[4] 11 kap. 2 § ÄktB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas