fbpx

Kan domstol döma till psykiatrisk tvångsvård i brottmål?

Hej,
Kan en domstol döma en person till tvångsvård enligt LPT i en brottmålsrättegång?
I så fall varför/varför inte?

Hej och tack för din fråga.

I Sverige har vi tre typer av domstolar: de allmänna domstolarna som består av tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. De allmänna förvaltningsdomstolarna som består av förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Specialdomstolarna som avgör tvister inom olika specialområden som till exempel Arbetsdomstolen.

I de allmänna domstolarna prövas bland annat brottmål, familjerelaterade mål och tvistemål mellan företag eller enskilda individer. I de allmänna förvaltningsdomstolarna prövas tvister, främst mellan enskilda och myndigheter. Det kan gälla skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål samt tvångsomhändertagande av t.ex. missbrukare eller psykiskt sjuka.

Brottmål prövas av tingsrätt. Vård enligt LPT (Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård) prövas däremot av förvaltningsrätten. Svaret på din fråga är alltså nej, en tingsrätt kan inte i ett brottmål döma ut påföljden tvångsvård enligt LPT. De allmänna domstolarna kan däremot i brottmål överlämna personer till vård enligt LRV (Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård).

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas