Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Rätt till skadestånd från vägföreningen för bilskada?

Datum: 05/03/2018

Hej,

Jag bor vid en enskild väg där underhållet av vägen inte sköts. Man lägger på mycket grus varje år men man skrapar inte bort mittsträngen. Detta leder till att underredet på många vanliga personbilar skrapar i. Jag har redan varit tvungen att reparera min bil två gånger och nu är plastkåporna som sitter under bilen förstörda igen. Hur ska jag gå tillväga för att få ersättning för skadorna som blir på bilen?

Hej och tack för din fråga,

En väghållare, i detta fall vägföreningen, ansvarar för att vägen hålls i gott och trafiksäkert skick. Skulle skador på en bil uppkomma till följd av brister i vägens skick, kan en bilägare i vissa fall ha rätt till ersättning av väghållaren.

Det bör dock framhävas att en väghållare inte alltid är skadeståndsskyldig för fordonsskador orsakade av vägens skick. I ditt fall kan du endast beviljas ersättning om det kan anses att väghållaren genom oaktsamhet eller försummelse har vållat skadorna som uppstått på fordonet. Ett exempel på ett sådant vållande är bristande vägunderhåll. Som skadelidande ligger det på dig att bevisa att skadorna på din bil uppkommit av vägföreningens oaktsamhet eller försummelse.

Har din bil vagnskadeförsäkring, bör du anmäla skadorna på bilen till ditt försäkringsbolag om du inte redan har gjort detta. Ersätter försäkringsbolaget skadorna, kan du sedan kräva kostnaden för självrisken av vägföreningen. Om du ej kan få ersättning för skadorna via vagnskadeförsäkringen kan du rikta anspråk mot vägföreningen rörande hela skadebeloppet.

Skulle du och vägföreningen inte kunna enas om ersättningsbelopp, kan du i sista hand vända dig till tingsrätten och stämma vägföreningen. Att ta med i beaktning är dock att om ditt yrkande rör ett belopp som understiger halva prisbasbeloppet, dvs 22 400 kr, kommer ärendet att handläggas som ett småmål. Dessa mål följer speciella regler rörande rättegångskostnader, och kostnaderna för dig att processa riskerar då att överstiga det belopp du har att vinna på processen.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.