fbpx

Kan jag ha rätt till underhållsbidrag trots delad vårdnad?

Hej!

Delad vårdnad med växelvist boende.
En part har en tredjedel av den andre i årsinkomst.
Chans/rätt/möjlighet för barnen att erhålla tillägg för att utjämna de ekonomiska skillnaderna hos de 2 parterna????

Hej och tack för din fråga!

Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, till exempel varannan vecka.

Huvudregeln är att det inte ska utgå något underhållsbidrag när barnet bor växelvis hos sina föräldrar. Högsta domstolen har frångått den här principen och slagit fast att en förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andra kan under vissa omständigheter vara skyldig att betala underhållsbidrag trots att barnet är växelvis boende.

Försäkringskassan kan ge råd och hjälpa föräldrar att komma överens i den här typen av frågor. Du hittar mer information och kan få hjälp att boka möte med dem på Försäkringskassans hemsida.

Kan man inte enas om storleken på underhållsbidraget kan man låta domstolen pröva frågan. Önskar du vårt biträde avseende underhållsbidrag kan du kontakta oss på 010-33 33 888.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas