fbpx

Rättsskydd eller rättshjälp?

Hej,

Jag skriver å min dotters vägnar. Hon fick för en månad sedan reda på att fadern till hennes dotter varit otrogen. Sedan sanningen uppdagades har fadern betett sig hotfullt, aggressivt, manipulativt och oerhört instabilt. Min dotter och dotterdotter bor för närvarande hos mig. Hon är mitt i studier, och behöver veta hur hon på bästa sätt kan säkerställa en trygg situation för henne och barnet. Vi vore därför tacksamma för en uppskattning av kostnad för att få till vårdnads-, underhålls- och bodelningsbeslut och om det finns möjligheter för henne att få rättshjälp.

Hej och tack för din fråga,

Gällande frågor om pris är det svårt att svara på då processens omfattning i stor grad påverkas av hur parterna väljer att gå vidare. Gällande rättshjälp kan detta erhållas endast om man inte har rättsskydd via sin hemförsäkring samt om ens inkomster understiger 260 000 kronor per år, förmögenhet samt underhållsskyldighet till barn kan också påverka huruvida man har rätt till rättshjälp. Rättshjälpen kan täcka mellan 60 % – 98 % av kostnaderna för tvisten.

Rättsskydd kan man få via sin hemförsäkring, att notera är att försäkringsbolagen brukar ha krav om att tvisten ska ha uppstått minst ett år efter separation när det gäller tvister inom familjen. Vidare finns det även krav om att man minst två år innan tvistens uppkomst ska ha haft försäkringsskydd utan avbrott. Rättsskyddet täcker mellan 75 % – 80 % av kostnaderna för tvisten. Villkoren för rättsskyddet framgår av försäkringsbrevet.

Varken rättshjälp eller rättsskydd omfattar frågor rörande bodelningen.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas