Säljaren informerade inte om skadedjuren i bostadsrätten. Vad kan jag göra?

Hej,

Jag har köpt en bostadsrätt. När jag skulle flytta in märkte jag att det fanns en massa flugor och annat som bosatt sig i lägenheten. Detta är något som säljaren inte nämnt. Hur tycker ni att jag ska gå till väga?

Hej och tack för din fråga,

Beroende på hur skadedjuren uppkommit och vilken bevisning som finns i målet, kan ersättning för avhjälpande av skadedjuren krävas av bostadsrättsföreningen alternativt säljaren av lägenheten.

Finns det ohyra i bostadsrätten har ägaren till den rätt att kräva avhjälpande från bostadsrättsföreningen.[1] Det gäller dock inte om ohyran kommit genom vårdslöshet eller försummelse från bostadsrättshavaren.[2] Är bostadsrättshavaren utan ansvar för ohyran har denna rätt till ersättning från föreningen för nödvändiga kostnader för avhjälpandet.[3]

Om skadedjuren däremot kan antas ha kommit till följd av vårdslöshet eller försummelse från bostadsrättshavaren, är det istället denna som bär ansvaret. I en sådan situation är det du eller säljaren av lägenheten som får stå för kostnaden för avhjälpandet. För att du ska kunna begära ersättning från säljaren krävs att skadedjuren inte hade kunnat upptäckas vid en grundlig undersökning av lägenheten innan köpet. Beroende på omständigheterna kan säljaren dock även vara skyldig att informera om fel som denna har kännedom om.[4] Om säljaren kände till skadedjuren men inte berättade detta för dig, skulle det därför också kunna vara en grund för att begära ersättning. Om föreningen inte vill ta på sig ansvaret och du anser att säljaren borde stå för kostnaderna, bör du reklamera felet till säljaren inom skälig tid.

Om du inte kan komma överens om en lösning med bostadsrättsföreningen eller säljaren kan du vända dig till bostadsrättsnämnden, hyresnämnden eller tingsrätten för medling och beslut. Vi rekommenderar att du anlitar ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig genom hela processen.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om bostadsrätt.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 5 § och 2 § Bostadsrättslagen
[2] 7 kap. 5 § Bostadsrättslagen
[3] 7 kap. 5 § 2 st. Bostadsrättslagen
[4] 19 § 1 st. 2 p. Köplagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.