Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Ska ansökan om skilsmässa göras i Sverige eller i Portugal?

Hej,

Vi är svenska medborgare men bor sedan ett par år tillbaka i Portugal. Vi ska nu skilja oss. Ska ansökan om skilsmässan göras i Sverige eller i Portugal?

 

Hej och tack för din fråga,

Vid skilsmässor där internationella frågor är aktuella blir lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap tillämplig. Av denna framgår att äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol till exempel om båda makarna är svenska medborgare eller om ni haft hemvist i  Sverige.  För det fall att svensk domstol ska pröva målet gäller som huvudregel vad som står i äktenskapsbalken.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online