Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Skadade mig på felaktig såg – rätt till ersättning?

Jag använde en gersåg/kapsåg för några veckor sedan. Olyckan var framme och jag fick åka ambulans och sy sjutton stygn i armen. Skyddshöljet som skulle skydda mot sådana skador har av okänd anledning inte åkt ner. Har lämnat in sågen för utredning till företaget som står som tillverkare av sågen. De har i sin tur lämnat ärendet vidare till sitt försäkringsbolag.
Jag undrar om och hur mycket ersättning jag har rätt att kräva från dem? Har en egen olycksfallsförsäkring men jag tycker även företaget ska betala ut ersättning, eftersom en sådan här sak ska inte kunna hända.

 

 

Tack för din fråga!

Har produkten varit behäftad med ett fel som lett till kroppsskada har du rätt till ersättning. Vilken ersättning du har rätt till regleras i skadeståndslagen; hur stor den är beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Generellt kan sägas att man kan ha rätt till ideell ersättning som i sin tur delas upp i sveda och värk (ersättning för värk och lidande under den akuta sjuktiden)och ersättning för lyte och med (ersättning för bestående men). I ditt fall misstänker jag att du även kan ha rätt till ersättning för ärr, men den bedömningen görs tidigast ett år efter olyckstillfället.

Har skadan lett till att du tvingats vara sjukskriven har du också rätt till ersättning för inkomstförlust; du får då ersättning för mellanskillnaden mellan det du erhåller i sjuklön och sjukpenning och vad du skulle ha erhållit som oskadad.

Ideell ersättning kan du få från flera håll medan ersättning för inkomstförlust endast kan lämnas från en försäkring. Således bör du anmäla skadan även till din olycksfallsförsäkring.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online