Skilsmässa svenska medborgare i USA, vad gäller?

Hej,

Vår dotter och hennes man som båda är svenska medborgare flyttade till USA i Augusti 2016. De är skrivna i USA och är där på visum genom hans arbete. Hennes make vill nu skiljas och vår dotter ska flytta hem till Sverige. De har två gemensamma barn. Mannen arbetar för ett europeiskt bolag där, medan vår dotter har varit hemma och tagit hand om allt det praktiska och vardagliga i en familj. Hennes make motsätter sig nu att hon tar med sig barnen när hon flyttar tillbaka till Sverige för att bo hos oss tills vidare.
Vad har hon för rättigheter gällande detta?

 

Hej och tack för din fråga,

Regler om barns boende, umgänge och vårdnad finns i Föräldrabalken. Av 6 kap. 11§ framgår att den som har vårdnaden om barnet har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga förhållanden.

Som huvudregel har föräldrarna gemensam vårdnad om barnen om de var gifta när barnen föddes. Detta innebär att föräldrarna tillsammans måste komma överens om allt viktigt som gäller barnen. Detta innefattar exempelvis vilken skola barnen ska gå på, om de ska resa eller flytta till annan ort. Det är inte möjligt för ena föräldern, att utan den andra förälderns tillstånd, tar med barnen och flytta till ett annat land.

Om föräldrarna inte alls kommer överens om hur de ska göra kan man som en sista utväg ansöka om ensam vårdnad.

När båda föräldrarna är svenska medborgare kan frågan om äktenskapsskillnad och prövas av svensk domstol och svensk lag enligt reglerna i Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 3 kap 2 § och 3 kap 4 §.

Hälsningar
Advokatbyrån Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas