Skilsmässa mellan två svenska medborgare i USA, vad gäller?

Hej,

Jag och min man som båda är svenska medborgare flyttade till USA i Augusti 2016. Vi är skrivna i USA och är där på visum genom min mans arbete. Nu vill min man skiljas och jag vill flytta hem till Sverige. Vi har två gemensamma barn. Min man arbetar för ett europeiskt bolag, medan jag har varit hemma och tagit hand om allt det praktiska och vardagliga i en familj. Min man motsätter sig att jag tar med mig barnen när jag flyttar tillbaka till Sverige.

Vad har jag för rättigheter gällande detta?

 

Hej och tack för din fråga,

Regler om barns boende, umgänge och vårdnad finns i Föräldrabalken. Av 6 kap. 11§ framgår att den som har vårdnaden om barnet har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga förhållanden.

Som huvudregel har föräldrarna gemensam vårdnad om barnen om de var gifta när barnen föddes. Detta innebär att föräldrarna tillsammans måste komma överens om allt viktigt som gäller barnen. Detta innefattar exempelvis vilken skola barnen ska gå på, om de ska resa eller flytta till annan ort. Det är inte möjligt för ena föräldern, att utan den andra förälderns tillstånd, tar med barnen och flytta till ett annat land.

Om föräldrarna inte alls kommer överens om hur de ska göra kan man som en sista utväg ansöka om ensam vårdnad.

När båda föräldrarna är svenska medborgare kan frågan om äktenskapsskillnad och prövas av svensk domstol och svensk lag enligt reglerna i Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 3 kap 2 § och 3 kap 4 §.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.