Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Skulder hos Kronofogden, kan jag avstå mitt arv?

Kan jag avstå mitt arv till förmån för min son då jag har skulder? Min bror är helt med på detta och jag undrar om något papper behöver skrivas innan mor avlider så att pengarna inte kan tas av Kronofogden?

Hej och tack för din fråga,

Du kan avstå från ditt arv genom att underrätta om detta samt få det undertecknat vid bouppteckning. Du kan även genom en avståendehandling till boutredningsman, testamentsexekutorn eller övriga dödsbodelägare avstå ditt arv. Ditt arv kommer då gå till dina barn. Det är av stor vikt att någon av ovanstående åtgärder sker innan arvskiftet, dvs innan arvet fördelas i samband med arvlåtarens död. Sker ett avstående efter arvskiftet kan det enligt rättspraxis betraktats som en gåva, vilket innebär att Kronofogden kan begära att gåvan återgår till dig för att sedan utmätas.

Ett annat alternativ är att din mamma testamenterar att ditt arv inte får utmätas för skulder vilket skulle skydda din del av arvet.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online