Spelar det någon roll att min fru i början av vårt äktenskap inte hade tillgångar eller svenskt medborgarskap?

Hej,

Min nuvarande fru och jag gifte oss för ca tjugo år sedan, utan att skriva äktenskapsförord.
Vid äktenskapets ingående hade min fru inga tillgångar alls, inga kontanta medel eller andra tillgångar. Kanske får jag tillägga att hon har kommit från dåvarande Tjeckoslovakien och efter några år i Sverige har erhållit svensk medborgarskap.
Min fråga är alltså, ifall vid en eventuell bodelning ska tas hänsyn till dessa omständighter, eller ska våra tillgångar delas lika?

Hej och tack för din fråga,

Mellan makar finns två former av giftorättsgods och enskild egendom. Enskild egendom är egendom som den ena maken själv får behålla när en bodelning görs. Bodelning görs i regel när ett äktenskap upplöses enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB).

All egendom är giftorättsgods om egendomen inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan göras till enskild egendom till exempel genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller om någon av makarna erhållit egendomen och det framgår i ett testamente eller gåvobrev att egendomen ska vara enskild enligt 7 kap. 2 § ÄktB.

Om ni inte har skrivit något äktenskapsförord, eller erhållit egendom genom gåvobrev eller testamente, så är all egendom giftorättsgods.

Efter avdrag för skulder ska giftorättsgods delas lika mellan makarna vid bodelning oavsett vem som varit egendomens ägare enligt 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB.

Sammanfattningsvis kan det sägas att de omständigheter som du redogjort för inte spelar någon roll vid en bodelning. Det ska således göra en likadelning av giftorättsgodset.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.