fbpx

Finns det en tidsgräns för utförande av bodelning?

Hur lång tid får en bodelning ta?

Hej och tack för din fråga,

En bodelning mellan makar bör göras skyndsamt, men det finns inte någon lag som anger hur lång tid den ska eller som mest får ta. Sambor som ska bodela har däremot en tidsfrist på ett år att påkalla bodelning. Många omständigheter kan göra så att en bodelning drar ut på tiden. Är det mycket egendom som ska delas eller krävs det att en utomstående värderar viss egendom kan det ta längre tid. Svårigheter att komma överens kan också göra att bodelningen tar längre tid.

Drar en bodelning ut på tiden på grund av svårigheter att komma överens kan parterna ansöka om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare ska se till att en bodelning sker och kalla parterna till ett möte för bodelning. Om någon part vägrar medverka till detta kan vite dömas ut av tingsrätten efter bodelningsförrättarens ansökan. Kan parterna inte enas har bodelningsförrättaren möjlighet att tvångskifta boet.

Om en bodelning drar ut på tiden på grund av att man är osäker på hur egendom ska fördelas eller inte kan komma överens är det ofta en fördel att ta hjälp av ett erfaret ombud. Du är välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal om du skulle ha fler frågor.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas