Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Underhållet till min son räcker inte. Vad ska jag göra?

Datum: 13/07/2022

Hej,

Min son har bott hemma hos mig sedan födseln. Han är nu 15 år och har börjat gymnasiet. I samband med det flyttade han till studentboende, men är fortsatt skriven hos mig. Fadern har skrivit under hyresavtal på studentboendet och står för den kostnaden. Enligt honom ska jag betala resten, vilket han har räknat ut är ca 1 300 kr efter avdrag för barnbidraget. Han anser att det räcker för mat, hygien, räkningar, försäkring med mera, vilket det inte gör. Dessutom går jag på a-kassa medan han har en väldigt bra lön. Har han verkligen rätt att göra så?

Hej och tack för din fråga,

Föräldrar har ett gemensamt ansvar för ett barns underhåll, efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.[1] Föräldrar är underhållsskyldiga fram till att barnet fyller 18 år. Om barnet fortsätter att studera är föräldrarna dock fortsatt underhållsskyldiga under hela barnets skoltid, men längst till dess att barnet fyller 21 år.[2] Under den här tiden ska föräldrarna ta del av kostnaderna för barnets underhåll efter förmåga.[3] Om en förälder inte har del av vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, ska föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet.[4] Sådant underhållsbidrag kan fastställas antingen genom dom eller avtal.[5] Försäkringskassan tillhandahåller mallar för beräkning av underhållsbidrag, vilka kan vara till hjälp vid fastställande av vilket belopp som ska yrkas.

Av tillgängligt underlag kan man inte avgöra hur stort underhållsbidrag man kan begära, eftersom man måste beakta flera omständigheter. Som ett första steg rekommenderar jag dig att använda vår kalkylator där du enkelt kan beräkna vilket underhållsbidrag som bör utgå. Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i underhållsbidrag.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)
[2] 7 kap. 1 § st. 2 FB
[3] 7 kap. 1 § st. 3 FB
[4] 7 kap. 2 § FB
[5] 7 kap. 2 § st. 2 FB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.