Underhållsskyldighet trots att det inte är mitt biologiska barn?

Hej,

Jag har haft min dotter på heltid från att hon var tre till dess att hon fyllde tio. Nu är hon varannan vecka hos mig och varannan vecka hos sin mamma. Jag misstänker att min dotter inom några år kommer vilja bo heltid hos sin mamma samt att jag inte är hennes biologiska pappa. Min fråga är hur mina ekonomiska plikter ser ut? Är jag skyldig att betala underhåll även om jag skulle kunna bevisa att hon inte är min biologiska dotter?

Hej och tack för din fråga,

Både faderskap och underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken.

Beträffande felaktigheter i faderskapet kan en man som presumerats vara barnets fader, genom att han vid barnets födelse var gift med mamman, väcka talan mot barnet om att denna presumtion skall brytas, 3 kap. 1 § FB. För att sådan talan skall nå framgång krävs att det är utrett att modern har haft samlag med någon annan under tiden då barnet kan vara avlat och det är sannolikt att barnet har avlats av den andre, att det på grund av barnets arvsanlag kan visas att mannen ej är barnets fader, alternativt att barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda.

Om faderskapet inte presumerats utan bekräftats av den som bedömts vara fader och detta visar sig vara felaktigt skall rätten förklara att bekräftelsen är verkningslös.

Visar det sig att faderskapet blivit felaktigt presumerat eller bekräftat skall faderskapet upphöra och med det alla ekonomiska förpliktelser gentemot barnet.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i underhållsbidrag.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.