Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Upphör mitt LVU om jag rymmer?

Jag har varit omhändertagen enligt LVU i 2 år och blivit placerad på SiS ungdomshem 8 gånger och är sjukt trött på det. Varje gång jag suttit på SiS är det någon som sagt till mig, att om jag rymmer och håller mig borta i 6 månader utan att jag blir tagen av polisen, så upphör mitt LVU vid omprövandet. Stämmer verkligen detta?

Tack för din fråga!

Nej, det stämmer inte. LVU är en skyddslagstiftning för dig som är ung och upphör bara om vårdbehovet inte längre finns men du kan bara vara föremål för LVU till dess att du fyllt 21 år. LVU ska övervägas eller omprövas var sjätte månad av socialtjänsten och finns det då inget vårdbehov eller om vården kan ges på frivillig väg, ska den självklart upphöra. Att man håller sig gömd eller är på rymmen i sex månader betyder inte att vården upphör. Tvärtom är det troligtvis en tydlig signal på att vård enligt LVU bör fortsätta.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online