Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Vad är det för skillnad mellan frivillig och tvångsmässig vård för mitt barn?

Datum: 14/04/2020

Hej,

Mitt barn har blivit omhändertagen av socialen grundat på lögner. Jag valde att samtycka för att samarbeta men redan nu märker jag att de inte håller vad de har lovat. Vad är det för skillnad med frivillig vård och tvångsvård om jag ändå blir hotad att om jag drar tillbaka mitt samtycke så blir det tvångsmässigt enligt LVU?

Hej och tack för din fråga,

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en tvångslagstiftning till skydd för barn och unga. Socialtjänstlagen (SoL) är däremot en ramlag som bygger på frivillighet. Vårdnadshavaren har alltid det största ansvaret för att barnen får sitt omsorgsbehov tillgodosett men socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden enligt 5 kap. 1 § SoL. Om socialtjänsten får signaler om att barn far illa, är det deras skyldighet och uppgift att utreda barnets behov av hjälp.

Ett barns vårdbehov ska i första hand tillgodoses inom ramen för SoL och bygga på frivillighet och samtycke. Det är först om föräldrarna skulle tacka nej till frivilliga insatser enligt SoL, som åtgärder med stöd av LVU kan vidtas. Barnets bästa ska alltid vara vägledande och ligga till grund för huruvida barnet ska ges vård med stöd av LVU.

Insatser eller stödåtgärder enligt SoL gäller under förutsättningen att vårdnadshavarna ger sitt samtycke. Ett samtycke till vård ska i regel respekteras. Genom att samtycka till den vård som socialnämnden ansett vara behövlig förklarar sig vårdnadshavarna villiga att medverka till vården och att följa de anvisningar som nämnden bedömer nödvändiga för att genomföra vården. Detta görs i den vårdplan som ska upprättas när en placering är aktuell för den unge. Samtycket ska i princip avse de åtgärder som redovisas i vårdplanen.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.