Vad är för- och nackdelarna med att upprätta en samfällighetsförening?

Hej,

Vi är fem fastigheter som bildat en samfällighet som vi äger tillsammans och förvaltar genom delägarförvaltning. Samfälligheten består av ängsmark, sjömark och vägar, och angränsar till var och en av de fem fastigheterna.

Vi funderar på att bilda en samfällighetsförening. Vad är för- och nackdelarna med att upprätta en sådan?

Hej och tack för din fråga,

Det finns flera olika typer av samfälligheter och gemensamt för dem är att de tillgodoser vissa gemensamma behov för de fastigheter som ingår i samfälligheten.

En delägarförvaltning kräver att alla delägare är sams i alla frågor, då varje delägare har veto i beslut som ska fattas. När delägarna i en samfällighet som förvaltas genom delägarförvaltning är oeniga kan på initiativ av delägare ett sammanträde hållas hos Lantmäteriet. Ett sammanträde hos lantmäteriet avseende varje meningsskiljaktighet är naturligtvis inte hållbart.

En samfällighetsförvaltning är mer omfattande och passar när delägarna har olika uppfattningar om hur egendomen ska underhållas. Fördelarna med en samfällighetsförening är att man får möjlighet att påverka sin närmiljö, till exempel genom att delta på föreningsstämmor. Nackdelarna med en samfällighet är att det kostar pengar och det är en kostnad som man själv inte har valt. Därtill måste alla fastighetsägare i en samfällighet följa styrelsens beslut.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok om samfälligheter.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.