Tillbaka Ställ en fråga

Vad är skillnaden mellan att vara sambo och gift?

Hej,

Vad är skillnaden mellan att vara sambo och gift? Vad bör jag tänka på om jag inte tänkt gifta mig?

Hej, och tack för din fråga!

De mest framträdande skillnaderna rör arvsfrågor samt vilka regler som ska tillämpas vid en bodelning efter separation.

Två personer som vill att deras äktenskap ska upplösas måste genomföra en bodelning. Bodelningen vid äktenskap regleras i äktenskapsbalken och innebär som grundregel att all egendom som vardera person äger ska delas lika mellan parterna, efter avdrag för skulder. Egendom kan undantas bodelning om den är att anse som enskild, vilket den kan bli genom till exempel ett äktenskapsförord eller ett testamente.

Om parterna är sambor är bodelningen inte obligatorisk, utan genomförs om en av parterna begär det senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Bodelningen regleras i sambolagen, och det är endast bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk som omfattas. Med bohag menas exempelvis möbler och hushållsmaskiner. Annan egendom, som t ex bilar och båtar omfattas inte av en bodelning enligt sambolagen.

För att på ett mer noggrant sätt reglera vad som ska tillfalla vem vid en separation som sambor kan ett samboavtal upprättas.

Gifta personer ärver varandra automatiskt genom äktenskapet, medan sambor inte ärver varandra alls. För att undvika att den efterlevande parten i ett samboförhållande blir arvlös kan parterna reglera detta i ett testamente.

Om du vill upprätta ett äktenskapsförord, samboavtal eller testamente rekommenderas att du kontaktar en jurist för mer information, och för att säkerställa att eventuella formkrav uppfylls.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Fråga advokaten

010-33 33 888