Vad är skillnaden mellan förordning, lag och föreskrift?

Hej,

Jag förstår inte skillnaden mellan lag, förordning och föreskrift. Vad innebär de olika orden?

Hej och tack för din fråga,

Sammanfattningsvis består skillnaden mellan dessa bland annat i vem som får utfärda dem, det vill säga vem som får skapa en viss regel och vad reglerna får avse.

Lagar meddelas av riksdagen, förordningar meddelas av regeringen och andra myndigheter kan meddela föreskrifter om riksdagen eller regeringen gett dem den uppgiften.[1]

Regler som får konsekvenser för enskilda medborgare måste finnas i form av lagar. Det är riksdagen som fattar beslut om dem. När det inte handlar om regler som innebär konsekvenser för medborgare så kan regeringen utfärda dem genom en förordning. För att regeringen ska få skriva en förordning på ett område som är reglerat i lag, måste riksdagen ge regeringen ett bemyndigande att skriva mer detaljerade regler.

Det är inte alltid som det räcker med den styrning som finns i lagar och förordningar utan det kan behövas ännu mer detaljerade regler. Då kan myndigheter författa föreskrifter. För att en myndighet ska få skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen.

När förordningar och föreskrifter skrivs ska de hålla sig inom ramen för vad lagarna anger. Det vill säga att förordningar och föreskrifter närmare preciserar det som anges i lagarna. Skulle en lag, förordning eller föreskrift strida mot varandra finns en hierarki som talar om vilken av dessa som får företräde. Den hierarkiska ordningen är följande: grundlag, lag, förordning och föreskrift.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 8 kap. 1 § RF.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.