fbpx

Vad är skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom?

Hej,

Vad betyder giftorättsgods och enskild egendom och vad är skillnaden mellan dem?

Hej och tack för din fråga,

Enskild egendom är egendom som den ena maken själv får behålla när en bodelning görs. Bodelning görs i regel när ett äktenskap upplöses.[1]

All egendom är giftorättsgods om egendomen inte har gjorts till enskild egendom.[2] Egendom kan göras till enskild egendom till exempel genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller om någon av makarna erhållit egendomen och det framgår i ett testamente eller gåvobrev att egendomen ska vara enskild.[3]

Efter avdrag för skulder ska giftorättsgods delas lika mellan makarna vid bodelning oavsett vem som varit egendomens ägare.[4] Skillnaden är alltså att makarna, vid till exempel skilsmässa, ska dela på den egendom som är giftorättsgods medan den enskilda egendomen inte behöver delas med den andra maken/makan.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § ÄktB.
[2] 7 kap. 1 § ÄktB.
[3] 7 kap. 2 § ÄktB.
[4] 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas