Vad behöver jag veta om giftermål och arv?

Hej,

Vad behöver jag veta om giftermål? Jag har köpt ett hus med och vill gifta mig med kvinnan i mitt liv. Jag har ett barn från ett tidigare äktenskap. Nu undrar jag vad som händer med arvsrätten och om jag går bort – vem ärver vad?

Hej och tack för din fråga,

När man gifter sig kan det vara bra att veta att ett äktenskap juridiskt innebär att allt makarna äger blir så kallat giftorättsgods, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Detta innebär att värdet av allt makarna äger, både sedan innan och det de köper framöver, ska delas lika i en bodelning (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB). Vill makarna att viss egendom inte ska ingå i bodelningen kan de göra denna egendom till enskild egendom genom äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Egendom kan även vara enskild genom förordnande i gåvobrev eller testamente.

För det fall den ena maken skulle gå bort ska en bodelning göras mellan makarna (9 kap. 1 § ÄktB). Det som efter bodelningen är den avlidnes del utgör så kallad kvarlåtenskap och detta ska fördelas till de som har rätt till arv. I första led ärver den avlidnes bröstarvingar. Om den avlidne var gift går kvarlåtenskapen till den efterlevande maken (3 kap. 1 § 1 st ÄB) och gemensamma bröstarvingar får rätt till så kallat efterarv först vid dennes bortgång. Särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Genom testamente kan man fördela sin kvarlåtenskap på annat sätt än i den legala arvsordningen. Bröstarvingar har som minst rätt till sin s.k. laglott, detta är hälften av det arv en bröstarvinge enligt lag har rätt till (7 kap. 1 § ÄB).

Det finns även regler för att efterlevande maka/make inte ska lämnas utan tillgångar. Den efterlevande har, så långt kvarlåtenskapen räcker, alltid rätt till ett visst belopp ur kvarlåtenskap, del av bodelning samt enskild egendom (3 kap. 1 § 2 st ÄB).

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas