fbpx

Vad behöver man tänka på när ens sambos egendom ska utmätas?

Hej,

Jag är en bekymrad blivande farmor. Min son har sedan tidigare en hyresrätt och hans flickvän har nu flyttat in hos honom. Hon har sedan tidigare en utmätning och stora skulder hos Kronofogden. Nu ska de ha barn tillsammans.

Vad är viktigt att tänka på? Kan han drabbas av hennes skuldsituation?

Hej och tack för din fråga,

Din son tar inte över sin flickväns skulder för att de bor tillsammans. Däremot kommer Kronofogden att beräkna hur mycket av flickvännens egendom som de kan utmäta utifrån deras gemensamma hushåll. All den egendom som finns i deras bostad kommer dessutom att anses vara flickvännens, om inte din son kan bevisa att den är hans. Det kan därför vara bra att spara kvitton och dylikt för att kunna bevisa att det är han som äger egendomen. Det kan även vara bra att tänka på att bland annat kläder och saker som behövs för att sköta hushållet inte får utmätas. Detta förutsätter dock att sakerna har ett skäligt värde, dvs. att de inte är extra lyxiga eller dyra. Hyresrätten får inte utmätas eftersom den är deras stadigvarande boende. Om din son får egendom felaktigt utmätt kan han vända sig till Kronofogden och begära rättelse. Han kan även överklaga ett beslut som han tycker är felaktigt.

Om man bor med någon som har skulder tar man inte över skulderna.  Däremot kan skulderna påverka även makens eller sambons ekonomi. Den som har skulder att betala kallas gäldenär. När Kronofogden beräknar vilket belopp de kan utmäta gäldenärens lön med, så ingår även makens eller sambons lön i den beräkningen. Anledningen är att makarna eller samborna delar hushåll varför deras sammanlagda inkomster och kostnader läggs till grund för beräkningen av hur mycket av gäldenärens lön som kan utmätas.

När Kronofogden ska utmäta lös egendom så antas all den egendom som finns i gäldenärens besittning tillhöra gäldenären.[1] Om gäldenären är gift och bor med sin make eller om hen är sambo, ska alltså all den egendom som gäldenären har i besittning tillsammans med maken eller sambon anses vara gäldenärens.[2] Det innebär att den egendom som finns i makarnas eller sambornas gemensamma bostad kan utmätas. För att egendom som finns i den gemensamma bostaden inte ska kunna utmätas behöver maken eller sambon visa att det är hen som är ägare, och inte gäldenären. För att bevisa vem som är ägare till egendomen kan man använda kvitton och kontoutdrag.

Kronofogden får inte utmäta all sorts egendom. Egendom som inte får utmätas är bland annat hyresrätt som är gäldenärens stadigvarande boende. Dessutom får inte kläder upp till ett skäligt värde samt möbler, husgeråd och annan utrustning som är nödvändig för ett hem och dess skötsel utmätas.[3] När gäldenären har en familj, dvs. sambo, make eller barn så bestäms vad som är skäligt med hänsyn till familjens behov.[4]

Ett beslut om utmätning som visar sig vara felaktigt kan ändras av Kronofogden genom rättelse.[5] Om man anser att Kronofogden felaktigt har utmätt egendom som inte var gäldenärens utan ens egen, kan man överklaga beslutet.[6]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 18 § första stycket utsökningsbalken (UB).
[2] 4 kap. 19 § första stycket UB.
[3] 5 kap. 1 § UB.
[4] 5 kap. 2 § första stycket UB.
[5] 4 kap. 33-35 §§ UB.
[6] 18 kap. 2 § UB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas