Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Vad betyder ett LVU i hemmet?

Datum: 30/08/2022

Hej,

Jag har problem med socialtjänsten. Det har varit bråkigt fram och tillbaka. Min dotter har varit på ett HBV-hem och varit omhändertagen av socialtjänsten. Nu har socialtjänsten kommit fram till att det ska vara ett LVU i hemmet. Vad innebärdet för mig som förälder? Hur länge kommer detta pågå?

 

Hej och tack för din fråga,

Enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 3 § ska vård beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Den unge kan endast bli omhändertagen på grund av de tre nämnda grunderna. Man gör alltid en bedömning av barnets bästa i sådana fall enligt LVU 1 §.

Enligt LVU 11 § framgår att socialnämnden får medge att den unge får vistas i sitt eget hem, om detta kan antas vara bäst ägnat att främja vården av honom eller henne. Det innebär att det ska finnas en vårdplan som beskriver vilket stöd som behövs för dig och din dotter så att vården så småningom kan avslutas. Syftet med denna insats är ofta att socialtjänsten ska känna sig säker på att barnet fortsätter att utvecklas positivt i hemmet.

Tiden då barnet står under LVU i hemmet kombineras ofta med insatser från öppenvården eller familjesamtal. Det som kan rekommenderas är att ta kontakt med ansvarig socialsekreterare för att gå igenom vårdplanen noga och ta reda på vilka insatser som ska vidtas.

Det ska tydliggöras att socialnämnden fortsatt har kvar det ansvar och befogenheter som följer av ett LVU, trots att det är ett LVU i hemmet.

Det är svårt att svara på hur länge ett LVU i hemmet kan pågå. Det är en bedömningsfråga i varje enskilt fall med beaktande av bl.a. barnets ålder, den tid det varit omhändertaget och förhållandena i det egna hemmet, men vården i det egna hemmet bör enligt Socialstyrelsens uppfattning inte fortgå mer än någon kortare tid.

Vård ska enligt LVU 21 § upphöra om det inte längre finns ett behov och ett omhändertagande ska omprövas minst var 6:e månad enligt LVU 13 §.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.