fbpx

Vad får polisen lov att göra när någon stoppats för fortkörning?

Hej,

Min son blev stoppad för fortkörning. Han fick blåsa men det visade ingenting, varken i bilen eller på stationen. Polisen tyckte att han hade stora pupiller och ville kolla honom med blodprov, både bil och körkort togs i beslag. Strax efter att de stoppat honom för fortkörning kom ytterligare 2 polisbilar med hundar och genomsökte hela bilen, min son fick ingen information om varför mer än att de sett hans bil på en festplats kvällen innan. Min son är inte dömd för någonting sedan tidigare.

Min fråga är om polisen får lov att agera såhär när de stoppat någon för fortkörning?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 22 § polislagen får en polisman stoppa ett fordon eller transportmedel av fyra olika anledningar:

  • För att det finns anledning att anta att någon i bilen begått ett brott,
  • För att ett ingripande med stöd i annan lag ska kunna göras,
  • För att en husrannsakan ska kunna göras eller
  • För att reglera trafiken.

Är någon av de ovanstående grunderna uppfyllda får en polisman stoppa ett fordon.

Vidare krävs det endast en förutsättning för att polisen ska kunna söka igenom ett fordon på eget bevåg utan förordnande om husrannsakan. Enligt 20a § polislagen stadgas att genomsök får ske om det kan antas att vapen eller tillhyggen finns i bilen och risken typiskt sätt är stor för att dessa ska komma till användning vid våldsbrott. Ingripandet ska vara i förebyggande syfte för att förhindra brott mot liv och hälsa. Sammanfattningsvis har polisen inte rätt att genomsöka bilen med grunden att de hade laga stöd att stanna själva bilen eller transportmedlet.

Enligt 8 § polislagen får en polisman endast ingripa då det är nödvändigt samt välja det alternativ som är mest skonsamt för ingripandet om det finns flera olika alternativ.

 

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas