Vad får polisen lov att göra när någon stoppats för fortkörning?

Hej,

Min son blev stoppad för fortkörning. Han fick blåsa men det visade ingenting, varken i bilen eller på stationen. Polisen tyckte att han hade stora pupiller och ville kolla honom med blodprov, både bil och körkort togs i beslag. Strax efter att de stoppat honom för fortkörning kom ytterligare 2 polisbilar med hundar och genomsökte hela bilen, min son fick ingen information om varför mer än att de sett hans bil på en festplats kvällen innan. Min son är inte dömd för någonting sedan tidigare.

Min fråga är om polisen får lov att agera såhär när de stoppat någon för fortkörning?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 22 § polislagen får en polisman stoppa ett fordon eller transportmedel av fyra olika anledningar:

  • För att det finns anledning att anta att någon i bilen begått ett brott,
  • För att ett ingripande med stöd i annan lag ska kunna göras,
  • För att en husrannsakan ska kunna göras eller
  • För att reglera trafiken.

Är någon av de ovanstående grunderna uppfyllda får en polisman stoppa ett fordon.

Vidare krävs det endast en förutsättning för att polisen ska kunna söka igenom ett fordon på eget bevåg utan förordnande om husrannsakan. Enligt 20a § polislagen stadgas att genomsök får ske om det kan antas att vapen eller tillhyggen finns i bilen och risken typiskt sätt är stor för att dessa ska komma till användning vid våldsbrott. Ingripandet ska vara i förebyggande syfte för att förhindra brott mot liv och hälsa. Sammanfattningsvis har polisen inte rätt att genomsöka bilen med grunden att de hade laga stöd att stanna själva bilen eller transportmedlet.

Enligt 8 § polislagen får en polisman endast ingripa då det är nödvändigt samt välja det alternativ som är mest skonsamt för ingripandet om det finns flera olika alternativ.

 

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

 

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.