Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Vad för regler gäller för AT-UND och arbetstillstånd?

Hej,

Jag undrar om en 18-åring som just fått sitt första avslag på asylansökan kan ansöka AT-UND utan id- handling/pass? Hjälper det om man på alla andra tänkbara vis medverkat att intyga sin identitet? Har AT-UND någon positiv inverkan på asylprocessen? Om man nu blivit beviljad AT-UND, hur länge gäller det? Vad är relationen mellan AT-UND och arbetstillstånd, gäller samma regler för arbetstillstånd om man haft AT-UND? Uppfyller man per automatik identitetskraven om för arbetstillstånd om man fått AT-UND, även om man fått AT-UND genom tazkira?

Hej och tack för din fråga,

För att beviljas AT-UND krävs det att en person medverkar i att klarägga identiteten, detta kan ske genom att att man lämnar in handlingar, ansöker om handlingar på relevant konsulat eller ambassad eller muntligen redogör för sin identitet och hemvist. Om man uppfyller kraven för AT-UND får man ett LMA-kort där det framgår att man har AT-UND, vilket betyder att man är undantagen kravet på att ha arbetstillstånd för att arbeta. Normalt sett gäller AT-UND fram till dess att personen får ett uppehållstillstånd eller lämnar landet.

Att man får AT-UND innebär inte per automatik att man kommer att beviljas arbetstillstånd. För att få arbetstillstånd krävs det bland annat att man har ett giltigt pass, det är således hårdare idenitetskrav som gäller för arbetstillstånd än för AT-UND.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online