Vad gäller beträffande förskott på arv genom gåva?

Hej,

Jag lånade en summa pengar av mina föräldrar till en ränta av 1 % när jag köpte deras hus, revers finns. För ca 10 år sedan skänkte mamma sin sommarstuga till min bror med ett gåvobrev och hon efterskänkte det resterande av vårat lån med gåvobrev. Nu har mamma gått bort och min bror hävdar att han fick sommarstugan som kompensation för vår låga ränta och att han därmed inte fått förskott på arvet utan bara jag. Jag hävdar att man inte ens behöver ha någon ränta när man lånar ut pengar till sina barn och att vi båda fått förskott på arvet motsvarande sommarstugans värde respektive det efterskänkta lånet. Vad är det som är rätt?

Hej och tack för din fråga,

Bestämmelser om arv återfinns i Ärvdabalken. Kapitel 6 redogör för hur förskott på arv skall behandlas. Av kapitlets 1 § framgår att vad den avlidne under sin livstid gett till något av sina barn skall avräknas som förskott på dennes arv om inte någonting annat föreskrivits eller om någonting annat, med hänsyn till omständigheterna, måste antas ha varit avsett. Huvudregeln är härmed att en gåva från en förälder skall betraktas som förskott på arv om ingenting annat kan visas, bevisbördan för att gåvan inte skulle vara ett förskott på arv ligger därmed på den part som påstår detta.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.