Vad gäller med gåvor i bodelningen?

Hej,

Min före detta sambos föräldrar gav oss en summa pengar när vi köpte vår gemensamma bostad. Inga papper skrevs på angående pengarna och vad som gällde mer exakt för dessa. När vi separerade skrev sambon och hans far papper på att dessa pengar bara tillhörde honom. Kan exsambons föräldrar skriva på avtal i efterhand om att pengarna var en gåva till bara honom?

Hej och tack för din fråga,

Enligt lag angående vissa utfästelser om gåva saknar gåvobrev formkrav. Det innebär att gåvan oavsett formen på avtalet blir giltig när den överlämnas. Det rekommenderas dock att gåvobrevet bör innehålla uppgift om vem som är givare och mottagare, en beskrivning av gåvan och underskrift av båda parter samt uppgift om ort och datum. 

Vidare krävs det att det i gåvobrevet anges att egendomen ska vara enskild som ett villkor för att gåvan ska vara enskild egendom och inte räknas med vid en eventuell framtida bodelning.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas