Vad gäller om jag som konsument bestrider en faktura?

Hej,

Jag har fått ett inkassokrav som handlar om ett krav på en faktura på en robotgräsklippare som jag köpte år 2016. Fakturan skulle alltså betalas då. Jag har inte fått någon faktura för gräsklipparen, inte heller har jag fått någon påminnelse och nu helt plötsligt kommer det ett inkassokrav fyra år efter. Måste jag betala den här fakturan? Jag vill inte ha en betalningsanmärkning men jag vill inte heller betala fakturan.

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln för fordringar är att de preskriberas 10 år efter att de har uppkommit. Preskriptionstiden på fordringar som är riktade till konsumenter är på 3 år.[1]

Preskriptionstiden kan däremot “förlängas” på grund av att det uppkommer ett preskriptionsavbrott. Det räcker med att fordringsägaren skickar nya krav eller att den som är gäldenär betalar en del av den för att skulden i de flesta fall ska leva kvar.[2] Om preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet.[3]

Om det inte har förekommit några preskriptionsavbrott i ditt fall så har fordran preskriberats eftersom det har gått mer än tre år sedan fordran förfallit till betalning. Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran hos gäldenären.[4]

I ditt fall verkar ärendet ha gått vidare till inkasso. Det är då viktigt att du bestrider kravet från inkassobolaget och/eller Kronofogden. Så länge du bestrider kraven i alla led riskerar du inte att få en betalningsanmärkning, inte ens om ärendet skulle gå hela vägen till tingsrätten och du förlorar i målet. En betalningsanmärkning får du först om Kronofogden meddelar utslag.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 2 § preskriptionslagen.
[2] 5 § preskriptionslagen.
[3] 2 § preskriptionslagen.
[4] 8 § preskriptionslagen.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.