Vad gör jag när min exman vägrar sälja vårt hus?

Hej,

Jag och min exman skiljde oss för knappt ett år sedan. Vi har ett hus tillsammans och jag har velat bli utköpt sen några månader tillbaka. Tiden går och jag är i behov av min del av husets värde. Jag vill egentligen sälja men han vägrar. Vad ska jag göra?

Hej och tack för din fråga,

När ett äktenskap upphör ska en bodelning göras enligt 9 kap. 1  § Äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap. 1  § ÄktB. Makarnas hus utgör giftorättsgods såvida det inte utgör enskild egendom, t.ex. efter att någon av makarna fått huset i gåva eller i arv med förbehåll om att det ska utgöra enskild egendom eller om det utgör enskild egendom enligt äktenskapsförord (se 7 kap. 1-3 §§ ÄktB). Vid en bodelning har makarna rätt till halva värdet halva värdet var av giftorättsgodset efter avräkning av eventuella skulder.

Det är vanligt att ena maken köper ut den andra och övertar den gemensamma bostaden. Den utköpta maken ska då kompenseras med den summa pengar som motsvarar halva bostadens värde. Enligt 11 kap. 8 § ÄktB har den make som bäst behöver bostaden rätt att få den avräknad på sin lott, man brukar ta hänsyn till vem som kommer ha vårdnaden av gemensamma barn samt makens möjlighet att skaffa en annan bostad.

Om makarna inte kommer överens kring bodelningen kan de vända sig till tingsrätten för att få förordnat en bodelningsförrättare. Denne kommer då fatta beslut i frågan om bodelning.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas