Vad gör jag om jag upplever diskriminering av min arbetsgivare på arbetsplatsen?

Hej,

Vad gör jag om jag upplever diskriminering av min arbetsgivare på arbetsplatsen?

Hej och tack för din fråga,

Anser en arbetstagare sig bli diskriminerad av sin arbetsgivare tillämpas diskrimineringslagen. Det finns sex olika typer av diskriminering: direkt/indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktioner för att diskriminera. [1] En arbetsgivare får inte diskriminera en anställd på något av ovan nämna sätt. [2] Regeln är tvingande för arbetsgivaren vilket inte gör det möjligt att avtala bort.

En arbetsgivare är skyldig att utreda omständigheterna och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra trakasserier om denne får kännedom om att en arbetstagare anser sig utsatt för diskriminering. [3]

Den som känner sig bli utsatt för diskriminering kan vända sig till diskrimineringsombudsmannen som har till uppgift att se till att diskrimineringslagen följs. [4] Arbetstagaren kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning om denne inte uppfyllt sina skyldigheter. [5] Det är den diskriminerade som har bevisbördan inledningsvis. [6] Om hen lyckas visa att det finns anledning att anta att diskriminering har skett läggs bevisbördan över på arbetsgivaren.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 4 § DiskrL.
[2] 2 kap. 1 § 1 p. DiskrL.
[3] 2 kap. 3 § DiskrL.
[4] 4 kap. 1 § DiskrL.
[5] 5 kap. 1 § 1 st. DiskrL.
[6] 6 kap 3 § DiskrL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.