Vad gör jag om affären inte betalar tillbaka mina pengar vid en hävning/reklamation?

Hej,

För att göra historian kort så fick jag avslag från ARN gällande en möbelaffär. En möbel stämde inte överens med den vi såg i butiken och den andra var stött i kanterna och sliten. Jag väntade ytterligare leveranser från företaget men de ville inte avhjälpa felet. Jag hävde tillslut köpet och de gick med på det. Jag gick till affären och bad dem att komma och hämta sina möbler några dagar senare och att jag ville ha tillbaka mina pengar. Företaget gick med på det ifall möblerna var i bra skick. De kom och hämtade sina möbler men de vägrar att betala tillbaka mina pengar.

De har fortfarande inte betalat tillbaka, kan de göra så här?

Hej och tack för din fråga,

I denna situation tillämpas Konsumentköplagen (KköpL) eftersom du har köpt något som konsument av en näringsidkare.

Om möblerna inte stämde överens med det du såg i butiken samt att det var slitage på möblerna så har det troligtvis förelegat ett fel enligt 16 § KköpL.

Om en vara är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att själv avhjälpa felet, häva köpet, kräva skadestånd och hålla inne betalningen enligt 22 § KköpL. Köparen måste dock reklamera att varan är felaktig inom skälig tid efter att denne märkt felet enligt 23 § KköpL.

Följden av hävning är att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala köpesumman bortfaller. I den del köparen och säljaren har fullgjort överföringarna får vardera parten kräva att motparten utan onödigt dröjsmål lämnar tillbaka det hon eller han mottagit. Var och en får då hålla inne vad som tagits emot till dess att den andre ger ut vad som ska lämnas tillbaka samt betalar eller ställer godtagbar säkerhet för skadestånd och ränta som hon eller han kan vara skyldig att betala enligt KköpL 43 §.

När köpet hävs ska köparen utge avkastning av varan som hon eller han har fått samt betala skälig ersättning, om han har haft annan nytta av varan. Om säljaren ska lämna tillbaka betalningen, skall näringsidkaren betala ränta från den dag näringsidkaren tog emot betalningen enligt 44 § KköpL.

Har ett fel förelegat och hävning av köpet har gjorts så har man som konsument rätt att få tillbaka det man har betalt.

Om det däremot inte har förelegat ett fel som innebär att hävning av köpet egentligen inte kan göras så kan det anses som att du och näringsidkaren kommit överens om en reklamation eller att prestationerna ska gå åter. Därmed är näringsidkaren ändå skyldig att återbetala dina pengar.

Om företaget fortsatt vägrar att återbetala kan du kontakta Kronofogdemyndigheten angående handräcknings- och betalningsföreläggande.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.