fbpx
Bestämd man i kostym med armarna i kors

Vad gör jag om affären inte betalar tillbaka mina pengar vid en hävning/reklamation?

Hej,

För att göra historian kort så fick jag avslag från ARN gällande en möbelaffär. En möbel stämde inte överens med den vi såg i butiken och den andra var stött i kanterna och sliten. Jag väntade ytterligare leveranser från företaget men de ville inte avhjälpa felet. Jag hävde tillslut köpet och de gick med på det. Jag gick till affären och bad dem att komma och hämta sina möbler några dagar senare och att jag ville ha tillbaka mina pengar. Företaget gick med på det ifall möblerna var i bra skick. De kom och hämtade sina möbler men de vägrar att betala tillbaka mina pengar.

De har fortfarande inte betalat tillbaka, kan de göra så här?

Hej och tack för din fråga,

I denna situation tillämpas Konsumentköplagen (KköpL) eftersom du har köpt något som konsument av en näringsidkare.

Om möblerna inte stämde överens med det du såg i butiken samt att det var slitage på möblerna så har det troligtvis förelegat ett fel enligt 16 § KköpL.

Om en vara är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att själv avhjälpa felet, häva köpet, kräva skadestånd och hålla inne betalningen enligt 22 § KköpL. Köparen måste dock reklamera att varan är felaktig inom skälig tid efter att denne märkt felet enligt 23 § KköpL.

Följden av hävning är att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala köpesumman bortfaller. I den del köparen och säljaren har fullgjort överföringarna får vardera parten kräva att motparten utan onödigt dröjsmål lämnar tillbaka det hon eller han mottagit. Var och en får då hålla inne vad som tagits emot till dess att den andre ger ut vad som ska lämnas tillbaka samt betalar eller ställer godtagbar säkerhet för skadestånd och ränta som hon eller han kan vara skyldig att betala enligt KköpL 43 §.

När köpet hävs ska köparen utge avkastning av varan som hon eller han har fått samt betala skälig ersättning, om han har haft annan nytta av varan. Om säljaren ska lämna tillbaka betalningen, skall näringsidkaren betala ränta från den dag näringsidkaren tog emot betalningen enligt 44 § KköpL.

Har ett fel förelegat och hävning av köpet har gjorts så har man som konsument rätt att få tillbaka det man har betalt.

Om det däremot inte har förelegat ett fel som innebär att hävning av köpet egentligen inte kan göras så kan det anses som att du och näringsidkaren kommit överens om en reklamation eller att prestationerna ska gå åter. Därmed är näringsidkaren ändå skyldig att återbetala dina pengar.

Om företaget fortsatt vägrar att återbetala kan du kontakta Kronofogdemyndigheten angående handräcknings- och betalningsföreläggande.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas