fbpx
Barn sitter vid matbordet i sitt hem

Vad händer med arvet om min sambo avlider och vårt gemensamma barn är minderårigt?

Hej,

Jag och min sambo äger en bostadsrätt ihop och väntar nu vårt första barn. Om någon av oss skulle gå bort, vad händer då med lägenheten och våra andra tillgångar? Jag vet ju att vi inte ärver varandra som sambos, utan att arvet då går till vårt gemensamma barn. Men eftersom barnet är minderårigt borde väl den vårdnadshavare som finns kvar få behålla lägenheten och pengarna så länge? Om inte, finns det något vi kan göra för att skydda tillgångarna förutom att gifta oss?

Hej och tack för din fråga,

Precis som du skriver finns det ingen lagstadgad arvsrätt för sambos och det är barnet som ärver om någon av er skulle avlida.[1] När en sambo avlider har dock den efterlevande sambon rätt att begära bodelning.[2] I bodelningen delas all samboegendom mellan makarna.[3] Med samboegendom avses bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk.[4] Om ni har köpt bostadsrätten tillsammans i syfte att bo i den utgör den alltså samboegendom och den efterlevande sambon har rätt att få ut hälften av den om den begär bodelning. Det som utgör den avlidna sambons del i bodelningen samt dennes övriga egendom ärver ert barn.

Ett barn som är under 18 år får inte råda över sin egendom utan det är förmyndarens uppgift.[5] Om föräldrarna är vårdnadshavare för ett barn är de även förmyndare och om någon av er avlider blir den efterlevande sambon ensam förmyndare. Denna person ansvarar då för barnets tillgångar, inklusive arvet.[6] Förmyndaren får inte hantera pengarna hur som helst utan får endast handla på det sätt som är bäst för barnet.[7] Rör det sig om en större summa pengar (över 8 prisbasbelopp, 380 800 kr för 2021) står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av överförmyndaren i kommunen, vilket innebär att förmyndare inte får förvalta tillgångarna fritt.[8] I praktiken innebär detta att den efterlevande sambon som förmyndare, alternativt under kontroll av överförmyndaren beroende på bostadsrättens värde, fattar beslut som rör bostadsrätten. Detta gäller även eventuellt kontanta medel som utgår som arv till barnet. Den efterlevande sambon kommer alltså inte kunna förfoga över bostadsrätten och pengarna som denne vill.

För största möjliga trygghet bör ni gifta er. Vid den ena makens dödsfall tillfaller då kvarlåtenskapen den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Ett annat alternativ är att ni skriver testamente där det anges att när någon av er avlider så ska den efterlevande sambon ärva. Barnet har dock i ett sådant fall fortfarande rätt att få ut sin laglott, det vill säga hälften av vad den hade fått ut enligt lag.[9]

Sammanfattningsvis i det läget ni är i nu så kommer ert gemensamma barn ärva halva bostadsrätten och ärva den avlidna föräldern i sin helhet, förutom det som går till sambon genom bodelning. För det starkaste skyddet för den efterlevande sambon rekommenderas giftermål men även ett testamente kan i ert fall förenkla situationen. Att skriva ett testamente är svårt och det är alltid bäst att ta hjälp av en jurist. Kontakta oss så hjälper vi gärna till med att upprätta ett testamente som passar just er situation.

Med vänlig hälsning,

[1] 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)
[2] 2 och 8 § § Sambolagen (SamboL)
[3] 8 § SamboL
[4] 3 § SamboL
[5] 9 kap. 1 § och 12 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)
[6] 6 kap. 9 § och 10 kap. 2 § FB
[7] 12 kap. 3 § FB
[8] 13 kap. 2 § FB
[9] 7 kap. 1 och 3 § § ÄB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas