fbpx

Vad händer med gården om min fars syster går bort först?

Hej,

Min far äger en gammal gård tillsammans med sin syster. Båda är gifta med respektive partner. Min far har två barn, mig och min syster. Min fars syster och hennes man har inga barn och inga särkullbarn. Vad händer med gården om min fars syster går bort först?

Hej och tack för din fråga,

Makar ärver efter varandra enligt 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB). Den efterlevande maken kommer att ärva sin makas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt vilket innebär att denne får fritt förfoga över tillgångarna med undantaget om att inte testamentera bort eller ge bort kvarlåtenskapen i gåva.

När den efterlevande maken i sin tur dör är det arvingar till den först avlidne makan som har rätt till efterarv enligt 3 kap. 2 § Ärvdabalken. Makans arvingar kommer att ärva den andel som den avlidna makans kvarlåtenskap utgjorde i hennes makes totala egendomsmassa när maken ärvde makan.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas