fbpx

Vad händer med mina pengar jag lånat ut om jag går bort?

Hej,

Min dotter ska låna en större summa pengar av mig. Hon ska amortera och betala ränta. Min fråga är: Vad händer vid min död om hon har skuld kvar att betala? Hon har tre syskon.

Hej och tack för din fråga,

Om din dotter inte hunnit betala av skulden när du avlider, kommer hon i stället att ha en skuld till dödsboet.

När en person avlider bildas ett dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person som förvaltas av dödsbodelägarna.[1] Dödsbodelägarna gör sedan en så kallad boutredning för att klarlägga vilka tillgångar och skulder den avlidne hade. Om din dotter lånat pengar av dig, så har du en fordran gentemot din dotter. Denna fordran försvinner inte om du avlider, utan den övergår istället till dödsboet som en tillgång. Eftersom skulden är en tillgång ska denna sedan fördelas mellan arvingarna. Din dotter ska alltså betala tillbaka fordran till dödsboet. Dödsboet kan driva in denna skuld på samma sätt som den avlidne skulle kunna ha gjort.

Om du har gett din dotter en större summa pengar, och det i stället betraktas som en gåva, kan gåvan anses utgöra ett förskott på arv. I sådant fall ska gåvan avräknas vid beräkningen av arvslotten.[2] För att överföringen ska anses vara en gåva krävs det att det skett en förmögenhetsöverföring från givaren till tagaren, att förmögenhetsöverföringen var frivillig samt att givaren har haft en gåvoavsikt. Eftersom det framgår att din dotter ska amortera och betala ränta talar det dock för att överföringen inte ska betraktas som en gåva, utan som ett lån.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 18 kap. 1 § Ärvdabalken
[2] 6 kap. 1 § Ärvdabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas