fbpx

Vad händer med mitt körkort om jag döms för grov vårdslöshet i trafik?

Hej,

Jag tog mitt B-körkort för knappt tre år sedan och krockade mammas bil den här veckan. Idag fick jag ett meddelande från polisen vilket säger att en polisanmälan är gjord för grov vårdslöshet i trafik. Vad händer med körkortet om jag döms och vad är straffet?

Hej och tack för din fråga,

Vid grov vårdslöshet i trafik är straffet fängelse i högst två år och om du döms för det kommer ditt körkort återkallas.

Förutsättningen för att någon ska kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik är att trafikbeteendet varit grovt oaktsamt eller att du visat prov på uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Om du skulle dömas för grov vårdslöshet i trafik är straffet fängelse i högst två år.[1] I normalfallet bestäms påföljden till ett kortare fängelsestraff men ibland har även villkorlig dom jämte samhällstjänst dömts ut.[2]

Om du skulle dömas för grov vårdslöshet i trafik ska även ditt körkort återkallas.[3] Även om du inte döms för grov vårdslöshet i trafik så kan ditt körkort återkallas om du brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt och överträdelsen inte kan anses som ringa.[4]

Så som jag förstår det skedde krocken inte under tiden du hade prövotid då den gäller två år efter att du tagit körkortet.[5] Vid återkallelse av körkort bestäms en så kallad spärrtid och under den tiden får du inte ansöka om ett nytt körkort. Spärrtiden kan vara lägst en månad och högst tre år. Om du döms för grov vårdslöshet i trafik kommer spärrtiden vara minst ett år.[6] Är spärrtiden längre än ett år måste du erhålla ett nytt körkortstillstånd och göra ett nytt godkänt förarprov, alltså ta om körkortet.[7]

Svar på en liknande fråga hittar du här.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § 2 st. Lagen om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen).
[2] RH 2004:86 och RH 1999:149.
[3] 5 kap. 1 och 3 §§ körkortslagen (KörkL).
[4] 5 kap. 3 § 1 st. 4 p. KörkL.
[5] 3 kap. 18 § KörkL.
[6] 5 kap. 6 § KörkL.
[7] 5 kap. 14 § KörkL.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas