fbpx
Skilsmässa separation

Vad händer med skulderna om vi skiljer oss?

Hej,

Jag är gift och det är bara jag som står på lånen, men vi har tagit dem under äktenskapet. Kommer jag att behöva betala alla lån själv när vi skiljer oss?

Hej och tack för din fråga,

Respektive make svarar för sina egna skulder, vilket innebär att den ena maken inte ska behöva betala för den andres skulder.[1] Du kommer alltså själv att få svara för dina egna skulder, men du kommer att få göra avdrag för skuldtäckning i bodelningen för dem.

Efter en skilsmässa ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, och vanligtvis ska ett bodelningsavtal upprättas. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods och således att allt omfattas i bodelningen, under förutsättning att det inte finns något äktenskapsförord eller att egendom på annat sätt utgör enskild egendom.[2] Från makarnas giftorättsgods ska avdrag göras för att täcka skulderna, så kallad skuldtäckning. Enligt huvudregeln är det värdet som återstår av giftorättsgodset sedan avdrag för skulder gjorts, som delas lika mellan makarna. Vid beräkning av makarnas andelar i boet får alltså en make ta undan så mycket tillgångar så att det räcker till hens skulder, innan bodelning genomförs.[3]

Eftersom det är du som står på lånet, så är det även du som står för att skulden blir avbetalad. Om du anser att din make är skyldig att betala för detta, kan ni upprätta ett skuldebrev mellan er.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1]  1 kap. 3 § Äktenskapsbalken
[2] 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken
[3] 11 kap. 2 och 3 §§ Äktenskapsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas