Vad händer om barnen inte kan överlämnas för umgänge pga Corona?

Hej,

Min f.d. fru bor i Kenya med våra två små barn. Vi har gemensam vårdnad och barnen ska utöva umgänge med mig under hela sommarlovet i Sverige enligt dom. Om barnen inte överlämnas inför eller efter umgänge ska enligt samma dom vite om 5000 kr per barn och dag utdömas.

Vad händer om hon pga. coronautbrottet inte kan åka till Sverige och överlämna barnen till mig? Min inställning är att inga undantag ska göras från domen – antingen kommer barnen eller så ska vite utdömas.

Hej och tack för din fråga,

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor ihop med enligt 6 kap. 15 § Föräldrabalken (FB). Umgänge kan ske genom att barnet får träffa föräldern eller genom annan kontakt. Kontakt som avser annan kontakt än fysiskt umgänge används endast i undantagsfall i situationer när vanligt umgänge inte är möjligt.

Om föräldrarna inte kan komma överens kan rätten besluta om umgänget mellan föräldern och barnet enligt 6 kap. 15 a § FB. Föräldrar som har fått beslut avseende umgänge, är skyldiga att följa domen. Om någon av föräldrarna skulle bryta mot domen kan den andra föräldern ansöka om verkställighet av avgörandet enligt 21 kap. 1 § FB. Rätten kan dessutom genom vite förelägga en förälder att följa domen enligt 21 kap. 3 § FB. Rätten ska dock vägra verkställighet om verkställigheten uppenbart strider mot barnets bästa enligt 21 kap. 6 § FB.

Trots den rådande situationen med Corona/Covid-19 har barnen rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Vite skulle därför kunna utdömas om en förälder väljer att inte följa ett domstolsbeslut. En förutsättning för att vite ska kunna utdömas är dock att den som förelagts vitet har haft möjlighet att fullgöra sin skyldighet, se till exempel RÅ 84 2:66.

Det skulle kunna anses vara omöjligt för en förälder att fullgöra sin skyldighet att överlämna barnen till exempel om inga flygbiljetter är möjliga att boka. Endast en oro att bli smittad av viruset bör dock inte vara en giltig ursäkt till att inte överlämna barnen. Om däremot en förälder eller ett barn skulle bli sjuk bör Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att stanna hemma beaktas. Hänsyn måste alltid tas till vad som är barnets bästa. Umgänget skulle i sådant fall kunna ske genom till exempel telefon- eller videosamtal.

Situationen med Corona/Covid-19 är så pass unik att det inte finns tidigare rättsfall som man kan jämföra med. Det är därför svårt att ge ett klart svar. Du får gärna höra av dig till oss om du önskar att få mer hjälp i just din situation.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co


Läs mer om vårdnadstvist och umgänge här »

Ställ en fråga till advokaten här »

Vi står på din sida

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande privatjuridiska advokatbyråer. Våra jurister och advokater står på din sida oavsett om du blivit åtalad eller utsatt för brott, behöver råd vid skilsmässa, vårdnadstvist, LVU, arvskifte eller personskada. Vi är duktiga på diskrimineringsfrågor och driver dina tvister mot myndigheter och försäkringsbolag. Naturligtvis hjälper vi dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.