Vad händer om de som bevittnat framtidsfullmakt samt testamente skulle avlida före mig?

Hej,

Vad händer om de som bevittnat framtidsfullmakt samt testamente skulle avlida före mig? Innebär det att jag måste skriva ett nytt testamente?

Hej och tack för din fråga,

Testamente ska upprättas skriftligen med samtidig närvaro av två vittnen enligt 10 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). När vittnena betraktar att testatorn undertecknar testamentet och genom att vittnena i nära anslutning till detta, själva undertecknar testamentet, bekräftar och bestyrker de testatorns vilja.

Testamentsvittnena bör i enlighet med 10 kap. 2 § ÄB anteckna ett vittnesintyg genom en vittnesmening som innehåller uppgifter om vittnenas yrke, hemvist, personnummer och övriga omständigheter som är av betydelse vid undertecknandet. Vittnesmening är inte en förutsättning för att testamentet ska bli giltigt men gör det lättare att få kontakt med dem för att vid en eventuell tvist underlätta bevisningen om att allt gått rätt till vid upprättandet av testamentet. I fall där testamentsvittnena har avlidit är det av praktiska skäl mycket fördelaktigt med vittnesmening.

Att testamentsvittnena avlidit före testatorn har ingen betydelse för giltigheten av ett testamente och något krav på att upprätta ett nytt testamente finns inte.

Gällande framtidsfullmakten bör först undersökas om det där finns någon bestämmelse som anger vad som ska ske med fullmakten om någon avlider. Finns inget angivet i framtidsfullmakten är huvudregeln att fullmakten fortsätter gälla.

Med vänlig hälsning,

Zeijerborger & Co.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas